V hotelu pro české fotbalisty ve Vratislavi byla legionella