CHLORDIOXID-OXID CHLORIČITÝ-Generátor chlordioxidu OXIPERM PRO

OXI PERM PRO - generátor oxidu chloričitého 5g/h

přesná a aktuální cena na dotaz

179 000 Kč 216 590 Kč včetně DPH

Na některé aplikace při zvážení materiálového složení systému, pokud nehrozí praskání PPR potrubí, nebo poškozování jiných materiálů dodáme generátor oxidu chloričitého, který bude řízen tak, aby byly právě jeho negativní vlivy potlačeny. V tom případě se stává generátor chlordioxidu opavdu tou nejlepší alternativou.

Ano ceny opravdu již od 179 tis.bez DPH

OXIPERM PRO 5g/h - Kvalita za rozumnou cenu

 Mnoho patogeních bakterií jako coli bacteria nebo legionela žije v biofilmu, který je velice odolný vůči běžným dezinfekčním metodám a činidlům. Jak je mezi odbornou veřejností běžně známo, problém nastává v místech možného vdechnutí aerosolu z kontaminované vody. V koncových místech rozvodů teplé vody (sprchy v hotelích, nemocnicích, domovech důchodců, koupalištích, lázních a jiných zařízeních), ve ventilačních systémech s pračkami vzduchu, u chladících věží, v průmyslu všude, kde je voda rozprašována pro chlazení nebo zvlhčování a při zavlažování.

Dávkování chlórdioxidu ClO2 je velmi účinnou metodou desinfekce a tudíž efektivním způsobem ochrany.

Výhody:

 • Napadeny jsou i baktérie odolné volnému chlóru.
 • Biofilmy včetně améb jsou zničeny, tedy také korozivní povlaky.
 • Opakovaná kolonizace je vyloučena, protože je postupně odstraněn biofilm a ten dále nevzniká.
 • Minimální tvorba druhotných produktů.

Silný efekt dlouhého působení zabraňuje opětovné bakteriální kolonizaci i v případě skoro nulového odběru vody !

Grundfos Alldos řešení pro dezinfekci teplé vody se zařízením Oxiperm Pro proti kolonizaci legionelou

 Výroba ClO2 pomocí metody chloritan sodný 7,5%/kyselina chlorovodíková 9%

 • Výrobní kapacita 5 g/h a 10 g/h
 • Batch provozní režim s pracovní koncentrací 2 g/l (2.000 mg/l)
 • Integrované dávkovací čerpadlo pro dávkování do místa injektáže
 • Integrovaný analyzátor a regulátor pro monitoring koncentrace ClO2
Důležité podmínky:
 1. Musí být garantováno dostatečné promíchání mezi místem dávkování a měřícím místem (odběr vzorku), turbulentní průtok skrze clony, zahnutá potrubí, t-kusy atd. pro přímé dávkování je třeba použít dávkování do obtoku
 2. Je třeba zajistit dostatečnou homogenizaci roztoku ClO2 v místě dávkování (vhodné vstřík. ventily, plastové potrubí, bypassové moduly, clony atd.)
 3. Dávkování je regulováno od průtokoměru (impulzní nebo indukční). Regulace dávkování na základě měřené požadované koncentrace může být použito s výjimkou aplikace dezinfekce teplé vody z vody pitné (jen monitoring !!!)
Schema základní instalace (účinější, ale složitější zapojení rádi poradíme) :

 

Dávkování je možné buď pouze do jednoho injekčního místa - teplá voda ( před ohřev nebo za ohřev do cirkulace) nebo přímé dávkování do dvou různých injekčních míst - teplá i studená voda, pokud je nebezpečí, že by teplota studené vody mohla být vyšší než 25°C. (Vodovodní kohoutky, paralelní vedení potrubí teplé/studené vody s nedostatečnou izolací).

Podmínky pro instalaci:
 • Pouze pro vnitřní instalaci
 • Ochrana proti nepovolaným zásahům
 • Místo instalace musí být chráněno proti slunci a mrazu a mělo by být odvětráno
 • Teplota ředící vody 10 - 35 °C
 • Zásobníky komponentů musí být umístěny pod jednotkou
 • Jednotka musí být instalována na stěnu ve vertikální pozici
 • Musí být k dispozici vstupní voda 3 - 6 barů, podlahová výpusť a vhodné napájení
Příslušenství:
 

 

Výhody:
 • Pro obsluhu a údržbu výhodnější čelní instalace
 • Jeden kompaktní reaktor
 • Batch zásobník je plněn bez solenoidu
 • Jednoduchý monitoring objemu roztoků v reaktoru
 • Stejný objemový přídavek obou chemikálií (Grundfos Alldos 1:1, konkurence 1:3)
  • o 40-50% vyšší spotřeba a náklady
 • Malý nadbytek kyseliny solné pro Oxiperm Pro (Grundfos Alldos 1:2,5 oproti konkurenci 1:7,5)
  • nevýhoda konkurence v případě vody s nízkou hodnotou alkality (riziko koroze/nutná pH korekce)
 • Integrovaný analyzátor a regulátor s dvoubodovým PID regulátorem a analogovým výstupem
 

 

 

 
 
 
 
Důležité:

Např. pro hotely a nemocnice může být dodavatelem provozních chemikálií dodavatel prostředků pro úklid a hygienu !!!

 

 

 

Zajímavosti o chlordioxidu:

Humphry Davy

Humphry Davy objevil chlordioxid, které ho v roce 1811 rozložilz kyseliny chloristé (HClO 3 ), jako první známý Halogenoxid. V předchozích pokusech byl oxid chloričitý sice připraven, ale vzhledem k jeho rozpustnosti ve vodě jako plyn nemohl být přijímán, a proto ani izolovaně, ani identifikován do té doby nebyl. Davy poznamenal, že " vybuchne plyn v sérii často okamžitě se uvolní teplo a světlo. V současné době se předpokládá, že žádný čistý chlordioxid Davy izolovaně neměl, ale směs chloru a oxidu chloričitého, který on nazval "Lorine vy" (velmi žlutý "). 

V roce 1921, Eric Schmidt a Eric Gray popisovali chlordioxid jako selektivní chlorová bělidla, nereaguje se sacharidy (polysacharidy) a degradací ligninu při zachování celulózy mohou být použity:

Části rostlin inkrustací, například dřeva, lignin uvolnit tak, aby plně inkrustoval v sacharidy, jako je například celulóza a Hemi-celulóza.Takže je možné je vyjmout, ale chlordioxid na ně nepůsobí.

Průmyslové využití pro bělení buničiny začalo po více než 20 let, krátce po druhé světové válce. Chlordioxid byl používán zpočátku jen v závěrečné fázi bělení, později nahrazoval chlor ve stále časnějších fázích rozkladu ligninu, tak se zlepšila kvalita konečného produktu.

V roce 1990, povědomí o tomto problému opět roste s chlorovanými odpady, zejména vysoce toxickými dioxidny pri bělení pomocí chlóru. Vzhledem ke zvyšující se omezení a zákazy pro chlornan a jeho odpadní produkty, se stal nejvýznamnějším průmyslovým bělidlem. Tak hlasitě Greenpeace v roce 2004 "Ne chlorem"

 

Stanice McMurdo v Antarktidě. Zde v roce 1986 byla koncentrace oxidu chloričitého určena v atmosféře. Byla měřena

na absorpci slunečního a měsíčního světla .                                                                                      čerpáno z Wikipedia

 

Zpět do obchodu