Desinfekce nebo dezinfekce?

 

 

Historie sporu mezi slovy dezinfekce a desinfekce

Čeština je zcela jistě krásný, ale velmi složitý jazyk, tvrdí odborníci a vědí proč. Mezi tzv. pravopisné oříšky patří mimo jiné také psaní souhlásek "s" a "z" v různých slovech. Jedním z nich je i do češtiny přejatý termín dezinfekce (desinfekce). Myslíte že je správně dezinfekce, nebo desinfekce?

Dezinfekce – desinfekce jak ji můžete poznat v programech e-dezinfekce

Zapojili jsme se do programu e-dezinfekce v oboru dezinfekce (desinfekce) a maximálně klademe důraz na poradenství.Některé speciální dezinfekce – desinfekce, jako například dezinfekce - desinfekce teplé vody byste měli přenechat zkušeným odborníkům. Ale dezinfekci-desinfekci rukou a to opravdu důkladně můžete provádět sami a svým dětem díky novému přípravku. Často se dezinfekce - desinfekce provádí v rámci úklidu a dokonce v ceně. Její úspěšnost závisí na použité technologii a samozřejmě na zkušenostech firmy, která úklid, nebo dezinfekci (desinfekci) zajišťuje. 


Dezinfekce, desinfekce nebo snad používat oba termíny?

Nahlédneme-li do pravidel českého pravopisu z roku 1964, která vycházela z akademických pravidel z roku 1957, připouštějí oba tvary dezinfekce i desinfekce. Po 34 letech letech však kolektiv pracovníků Ústavu pro jazyk český nepovažuje ve svých Pravidlech českého pravpisu z roku 1998 tvar desinfekce za správný. Od vydání do té doby platných Pravidel českého pravopisu z roku 1957 se nashromáždilo nemálo pravopisných problémů, jejichž řešení veřejnost očekávala nebo přímo vyžadovala. Nová Pravidla českého pravopisu odstranila zbytečné vyjímky a rozpory, které existovaly v dosavadních pravidlech nebo které vznikly v živé jazykové praxi. Proto byla zjednodušena některá příliš komplikovaná jazyková pravidla a s nimi i náš výraz dezinfekce - desinfekce a bylo stanoveno, že jediným správným tvarem jest dezinfekce.

 

Pokud však zalistujete v pravidlech na internetu, když zadáte dezinfekce dozvíte se že toto slovo existuje a má dokonce další možné tvary:

dezinfekce, dezinfekcemi, dezinfekci, dezinfekcích, dezinfekcím

Ale pokud zadáte slovo desinfekce, Zjistíte že slovo desinfekce neexistuje ale jsou Vám přesto nabídnuty jeho další tvary:

dezinfekce, dezinfekcemi, dezinfekci, dezinfekcích, dezinfekcím

 Tedy i přes jasná pravidla pravopisu se názory na správný tvar dezinfekce či desinfekce nepochopitelně liší, a je používán stále často starší tvar. Češký národ nemá rád změny zaběhnutých pravidel, stále se tedy setkáváme s desinfekcí i desinfekcí. Což by se dalo přirovnat i v běžném životě např. v dopravních předpisech, tedy najde se ještě mnoho řidičů, kteří stále neakceptují pravidlo tzv. Zipu.

 

Co se týče naší dezinfekce a desinfekce se i v internetové jazykové příručce dozvíte se, že správně je dezinfekce, nikoliv však desinfekce.

Nebo můžete najít i jiná pravidla nejen na internetu a můžete zkusit zadat slovo dezinfekce a desinfekce všetně všech jejich tvarů, tedy:

 

dezinfekce, dezinfekcemi, dezinfekci, dezinfekcí, dezinfekcích, dezinfekcím, dezinfekční, dezinfekčních, dezinfekčního, dezinfekčním, dezinfekčníma, dezinfekčními, dezinfekčnímu, dezinfekčnost, dezinfekčnostech, dezinfekčnostem, dezinfekčnosti, dezinfekčnostmi, dezinfikovat, dezinfikoval, dezinfikovala, dezinfikovali, dezinfikovalo, dezinfikovaly, dezinfikován, dezinfikována, dezinfikováni, dezinfikováno, dezinfikovánu, dezinfikovány, dezinfikovati, dezinfikuj, dezinfikuje, dezinfikujeme, dezinfikuješ, dezinfikujete, dezinfikuji, dezinfikujíc, dezinfikujíce, dezinfikujme, dezinfikujte,

 

nebo desinfekce, desinfekcemi, desinfekci, desinfekcí, desinfekcích, desinfekcím, desinfekční, desinfekčních, desinfekčního, desinfekčním, desinfekčníma, desinfekčními, desinfekčnímu, desinfekčnost, desinfekčnostech, desinfekčnostem, desinfekčnosti, desinfekčnostmi, desinfikovat, desinfikoval, desinfikovala, desinfikovali, desinfikovalo, desinfikovaly, desinfikován, desinfikována, desinfikováni, desinfikováno, desinfikovánu, desinfikovány, desinfikovati, desinfikuj, desinfikuje, desinfikujeme, desinfikuješ, desinfikujete, desinfikuji, desinfikujíc, desinfikujíce, desinfikujme, desinfikujte

 

A tak bychom mohli uvádět další tvary a unavovat Vás například s předponami vy-, ne-, nebo do-.

 


Avšak vraťme se k dezinfekci-desinfekci, které slovo je správně?

Přesvědčující odkaz je zde - Intenetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český, nenaleznete zde desinfekci.

Pravda může ležet někde uprostřed. Můžeme se setkat s dezinfekce i desinfekce, ovšem stylově neutrální je dezinfekce se z."Pokud se přejatá slova vyskytují v jazyce jen zřídka, má přednost původní pravopis. V případě, že jsou tato slova v češtině již zdomácnělá, můžeme se řídit spisovnou výslovností. Slova tak přejímají český pravopis. Desinfekci vyslovujeme se z, a proto ji s touto souhláskou i píšeme," vysvětluje korektor českého jazyka Martin Kavka.

 

Budoucnost slova dezinfekce

 

v budoucnu se v pravidelech jazyka českého zcela jistě objeví i termín e-dezinfekce

používejte již nyní,  správně se píše pouze e-dezinfekce.cz  

 

 

 

Není ani tak důležité jak dezinfekci nazýváme, avšak je důležité ji alespoň čas od času provádět, ikdyž bakterie nejsou vidět pouhým okem.                    L .Pospíchal, DEZINFEX s.r.o.    

 

Zpět do obchodu