Kontakt


NÁVOD NA ÚPRAVU BAZÉNOVÉ VODY GUAA

Před uvedením bazénu do provozu vyčistěte mechanicky prostor bazénu (tj. nádobu bazénu včetně žlábků), veškerý povrch bazénu, i podlahy kolem bazénu pracovním roztokrem přípravku GUAASTAR-nepěnivý. Můžete použít WAP.

Srdcem všech nečistot bývá pískový filtr - nalejeme 1 litr koncentrátu GUAASTAR-nepěnivý, necháme co nejdéle působit, nejlépe několik hodin, propláchneme a vypustíme do kanalizace. Usazeniny, organické nečistoty a vápenaté usazeniny vyčistěte přímým postřikem GUAASTAR-sanitární. Případně vodní kámen vyčistěte například kyselinou citrónovou.

Na více používané předměty-lehátka, madla, zábradlí atd. použijte čistící pracovní roztok GUAASTAR-pěnivý

Vše opláchneme vodou, nebo WAPkou a můžeme napouštět vodu.

Po napuštění bazénu

  1. Zapněte filtrační okruh na 6–8 hodin, aby se odstranily případné zyblé mechanické nečistoty.

  2. Upravte hodnoty pH na úroveň 7,2 – 7,6. Pokud je hodnota pH vyšší, stává se voda úsadotvorná. Takovou hodnotu snížíte přípravkem pH-. V případě, že je hodnota pH příliš nízká, je voda korozivní, poškozuje kovové části bazénu, plasty a folie. Použijte přípravek pH+.

  3. Upravte hodnotu tvrdosti (na úroveň 7–12 °N). Tvrdost vody je nejvhodnější stanovit v některých laboratořích, případně u dodavatele pitné vody.

  4. Po této úpravě vody a při zapnutém filtračním okruhu nadávkujte přímo do vody, nebo přes filtrační zařízení požadované množství koncentrátu GUAA-SHOCK. Dávka je uvedená na etiketě přípravku.

  5. Zapněte cirkulaci na nezbytně dlouhou dobu, aby došlo k úplnému promíchání přípravku v bazénové vodě.

Úprava vody během sezóny

Pro udržení vysoké kvality vody v bazénu je nutná pravidelná péče a efektivní čištění vody. Chemické a fyzikální metody jsou stejně důležité pro zabezpečení dobré kvality vody v bazénu a vzájemně se doplňují. Pouhá filtrace není dostatečná, protože nezabrání množení mikroorganismů. Koncentrované přípravky GUAA-POOL likvidují viry, plísně, bakterie a aktivně zabraňují růstu řas. Na rozdíl od chlórových preparátů má GUAA-POOL zároveň algicidní účinky, není třeba tedy přidávat další chemické přípravky na potlačení růstu řas (tzv. algicidy) – významná finanční úspora. Rozptýlené mechanické nečistoty účinně odstraňují koagulanty/flokulanty (vločkovače). Pro tyto účely doporučujeme polymerový vločkovač GUAA-FLOCK, který je v kombinaci s ostatními produkty GUAA pro tyto účely nejvhodnější.

Chemická péče

Chemická péče zahrnuje:

  1. Pravidelné zaznamenávání a úpravu pH – měření provádějte alespoň 1× týdně a hodnoty pH udržujte na úrovni 7,2 – 7,6

  2. Oxidaci vody – po odfiltrování vyvločkovaných nečistot z bazénu doporučujeme dávkovat oxidační přípravek na bázi aktivního kyslíku GUAA-OXI. Tento zabezpečí prokysličení vody. Dodržujte dávkování uvedené na etiketě výrobku.

  3. Odstranění zákalu vody – použitím vločkovače GUAA-FLOCK každých 7–14 dní, dle návodu na etiketě. Ten zabezpečí vyvločkování (sdružení) drobných mechanických nečistot do větších celků (vloček), které jsou následně odfiltrovány nebo odstraněny bazénovým vysavačem.

  4. Dezinfekci vody přípravky GUAA-POOL nebo GUAA-POOL Junior – dezinfekci proveďte po výše uvedených aplikacích přípravků. Aplikujte udržovací dávky dle návodu na etiketách.

  5. Kontrolu koncentrace dezinfekčního přípravku ve vodě – pomocí kapkového testeru DUKE G doporučujeme udržovat hodnotu koncentrace měřené látky v rozmezí 0,3 – 0,8. Návod k použití je přiložen u testeru.

Doporučujeme dodržet výše uvedenou posloupnost.

Fyzikální péče

Podmínkou čistoty bazénu je správná filtrace. Ideální filtrace je realizována pomocí skimmeru a nasávání ze dna bazénu. Přefiltrovaná voda se vrací zpět do bazénu pomocí výtlačných trysek. Celý objem vody v bazénu musí projít filtrací alespoň 2× za 24 hodin. Dobrá cirkulace, vodopád nebo fontána napomáhají rozmíchání chemických preparátů do celého objemu vody v bazénu a zabraňují výskytu „mrtvých zón” – míst, kde je voda stojatá. Filtrační zařízení je nutné jedenkrát až dvakrát týdně propláchnout a tím odstranit mechanické nečistoty v něm usazené. Také je třeba pravidelně čistit všechny odpadní nádoby, žlábky a přepadový systém. Drobné usazeniny na stěnách a dně bazénu pravidelně odstraňujte podtlakovým bazénovým vysavačem. U bazénů menších rozměrů se používají filtrace kartušové nebo žádné. V těchto případech je nutné počítat s častější obměnou vody.

Při nedodržování těchto zásad, není možné zabezpečit dlouhodobou kvalitu bazénové vody.

Dopouštění nové vody do bazénu

V průběhu letního provozu bazénu je nutno dbát na pravidelnou obměnu vody, jelikož dochází ke kontaminaci nečistotami z okolí, tělními výpotky, tělovou kosmetikou apod. Doporučujeme doplňovat cca 30 litrů ředící vody na 1 uživatele bazénu a den.

V závislosti na provozu ošetřujte pravidelně povrchy kolem bazénu pracovním roztokem GUAASTAR-nepěnivý a pískový filtr alespoň jednou měsíčně(opět v závislosti na provozu vyčistěte GUAASTAR-nepěnivý.