ESGLI - pokyny pro správu bakterie Legionella ve vodních systémech při pandemii COVID-19

Zde je překlad od ESGLI - Evropská Asociace Klinické Mikrobiologie a Infekčních Onemocnění

ESGLI pokyny pro správu bakterie Legionella ve vodních systémech při pandemii COVID-19

1. Proč brát v potaz tyto pokyny?

Legionářská nemoc je typ zápalu plic, který může být vážným onemocněním pro osoby starší 50 let, kuřáky a lidi se slabšími nebo nemocnými plícemi.Evropská statistika je že 1 z 10 lidí, který se nakazí Legionářskou nemocí umírá. Příznaky v mírnější formě připomínají průběh chřipky zvané "Pontaická horečka", která je způsobena právě růstem počtu Legionell ve vodním systému, který není dostatečně chráněný. Aerosol např. ve sprše z tohoto vodního systému přenáší nemoc také.

Dlouho uzavřené budovy nebo části budov, které jsou delší dobu uzavřené nesou vetší riziko, že se Legeionella rozmnoží ve vodním systému a v příslušenstvím s tím spojeným ( vzduchotechnika, lázeňské vybavení, veškeré vodovodní trubky apod.), pokud není adekvátně ochráněn.

 

2. Na které budovy a provozy jsou tyto pokyny mířeny a proč je kladen důraz na důležitost?

Pro hotely, kempy, nemocnice, domovy seniorů apod., všechny veřejné, bytové a kancelářské budovy s dlouho odstavenou vodou ve vodním systému. Když budova není v provozu nebo je dlouhodobá odstávka vody, je velice důležité, aby se během stávající pandemie udržoval vodní systém řízeně a bezpečně, kvůli zdraví a bezpečí budoucích hostů, zákazníků a zaměstnanců.

Postupy, které by jste měli dodržet, budou mít vliv na to, jak brzy budete moci otevřít vaše zařízení, nebo naopak ho ochránit před znovuuzavřením.

 

3. Kde bych měl začít ?

Zhodnoťte rizika a uvažujte zda je váš současný vodní systém odstaven -  je spotřeba vody stejná jako při provozu? Zdokumentujte, jak budete chránit personál, návštěvníky a ostatní před růstem Legionell, která se ve vodě množí a ujistěte se, že váš prostor je pro znovuotevření v pořádku připraven. Pokud potřebujete, obraťte se na zkušené a kompetentní odborníky, orgány veřejného zdraví, či ochranu životního prostředí.

Kde to zákony danné země nebo legislativa nařizuje, tak musíte dodržovat nísledující.

 

4. Klíčové body ohledně rizika množení Legionell

Je důležité si uvědomit, že se Legionella množí a roste na úroveň, která může způsobit infekci na místech :

 

  • kde je teplota vody mezi 25°C až 50°C ( nemusí zahrnovat celý systém, i relativně malé oblasti při těchto teplotách umožní nárůst Legionell, které postupně mohou infikovat ostatní části systému a následně bude obtížné tyto oblasti kontrolovat ). Je proto důležité zabránit ochlazování horké vody pod 50°C a u studené vody přehřívání nad 25°C.
  • Ostatní rizikové faktory

-  špatný nebo žádný průtok ve vodním systému

-  použití materiálu, který poskytne ochranné výklenky a zákoutí pro růst biofilmu, kalu,

               rzi, řas a dalších organických látek, které se mohou shromažďovat ve vodovodním

  systému, zejména v období stagnace. 

-  další možnost jak infekci dostat je skrze vytváření a šíření inhalovatelných kapiček jako 

  jsou aerosoly vytvářené např. : odpařovacím chladicím systémem ( chladící věže a

  odpařovací kondenzátory ), vodou z kohoutku, sprchou, provozováním lázeňského 

  bazénu, vnitřní fontány, splachováním záchodu, tlakové čističe, sprejové zavlažovací

  systémy, apod. I tyto rizikové prvky berte v potaz v při znovuuvedení do provozu.

-  existuje možnost kontaminace zdrojem vody nízké kvality ( nepřítomnost čištění na 

  místě vstupu). Např., kde zdroj vody :

    - není z veřejné služby

    - nemá konzistentní pitnou kvalitu

    - má přerušovanou dodávku

 

5. Zaveďte preventivní kontrolní režim

Pokud je budova uzavřena více než měsíc a přejete si bezpečně znovuotevřít a zamezit uzavření provozu z hygienických důvodů dodržujte následujících 1 - 10 bodů.

 

  1. Udržujte svůj normální regulační režim tak, aby horká voda cirkulovala ve všech částech

      systému a teplota přívodu byla udržována na ≥ 60°C a její cirkulace ≥ 50°C

 

2.   Teplá voda dosahuje na všech výstupech teploty ≥ 50°C během jedné minuty a studená

      dosáhne ≥ 25°C během dvou minut ( mimo splachování ). Pokud používáte biocid, můžete 

      provozní teploty snížit ( pozn. překladu - ušetřit energie vydané na ohřev )

 

3.   Důkladně propláchnout ( pro snížení aerosolů ) všechny horké a studené výstupy ( sprchy, 

      kohoutky ) alespoň jednou týdně, dokud nedosáhnou daných teplot. Tam, kde jsou

      termostatické směšovací ventily, zajistěte, aby potrubí, které je přivádí mělo stejnou teplotu.

      Propláchněte všechny WC nádrže, pisoáry, odtoky a všechny další body v síti.

 

4.   Zajistěte, aby v nádržích na pitnou vodu zůstala hladina volného chloru alespoň 0.2 - 1.0 ppm.

 

5.   Zajistěte monitoring tak, aby bylo možné ověřit, že tyto úrovně byly dosaženy všech nádržích

      a málo používaných místech.

 

6.   Zajistěte uchovávání veškeré dokumentace pro hygienickou inspekci včetně : odborného

      přezkoumání kvality vody, pozměnění vodovodní trasy, monitorovací a dávkovací zařízení s 

      Potvrzením, kdo práci provedl s datumem a podpisem.

 

6. Správa ostatních systému

Zkontrolujte jaké další systémy máte v provozu, které by mohly představovat riziko šíření Legionell např. odpařovací chladicí věže, bazény, lázeňské zařízení atd. a rozhodnout, které systémy je potřeba udržovat a které je třeba vypnout.

 

7.   Zajistěte všechny systémy, které nadále budou v provozu, udržujte jejich normální režimy

      kontroly a jejich monitoring. 

 

8.   U systémů, které mají být uzavřeny, pokud možno vypusťte, vyčistěte a důkladně osušte

      všechny části systému nebo dezinfikujte tento systém chlorem, ten se propláchne a vypustí.

 

9.   Pro dočasné uzavření bazénů a koupališť navštivte

      https://www.pwtag.org/guidance-on-temporary-pool-closure/ 

 

10. Dezinfikujte celý vodovodní systém před uvedením do provozu.

 

7. Správa systémů, které mají být vypnuty

Pokud je budova uzavřena déle než měsíc, nebo jste se rozhodli neohřívat teplou vodu pro úsporu energie nebo na místě není ohřev, postupujte podle těchto možností:

 

7.1. Vyřazení z provozu bez vypuštění vody

 

11. Před odstavením systému, vypněte ohřevné zásobníky vody, vypusťte z nich vodu, znovu ji

      napusťte, vypněte ventil pro přívod a následně napusťte již čistou vodu.

 

12. Tam kde nebyl systém nedávno dezinfikován nebo došlo k problémům s teplotou vody, 

      hladinami biocidů, zvažte provedení úplné dezinfekce systému s proplachováním do všech

      odtoků, aby jste dosáhli 50ppm volného chloru nebo ekvivalentního biocidu po dobu alespoň

      jedné hodiny.

 

13. Propláchněte, doplňte a zkontrolujte, zda je biocid nejvyšší cílové a normální provozní úrovni 

      na všech výstupních místech.

 

Znovuuvedení do provozu

 

14. Proveďte úplnou dezinfekci celého systému studené vody a propláchněte ji do všech výůstí

      tak, aby bylo dosaženo 50ppm volného chloru na výstupech.

 

15. Propláchněte a doplňte systém, abyste dosáhli maximální normální provozní cílové úrovně 

      dezinfekce ( ekvivalent je nejméně 0,2 ppm volného chloru na výstupu )

 

16. Doplňte a ohřejte zásobníky na 60°C a když voda dosáhne dané teploty, otevřete ventily

      a propláchněte všechny výstupy tak, aby jste se vyhnuli riziku opaření.

 

17. Sledujte teploty a úrovně biocidů, upravte tam, kde je potřeba a poté počkejte 48 hodin a 

      odeberte vzorky na přítomnost Legionell ve výstupních místech. ( vzorky odebrané dříve než

      za 48 hodin od provedení dezinfekce mohou být zkreslené )

 

18. Pokud jsou výsledky v pořádku a stav teplé a studené vody je pod kontrolou, jste připraveni

      otevřít provoz nebo budovu.

 

19. Zajistěte uchovávání veškeré dokumentace pro hygienickou inspekci včetně : odborného

      přezkoumání kvality vody, pozměnění vodovodní trasy, monitorovací a dávkovací zařízení s 

      Potvrzením, kdo práci provedl s datumem a podpisem.

 

20. Dodržujte tyto rady i pro instalaci dalších vodních systémů a příslušenství s tím spojené.

 

7.2. Vyřazení z provozu s vypuštěním vody

Jakýkoliv systém, který je vypuštěn ( pokud není velmi malý a lze jej kvalitně fyzicky vysušit ), bude při opětovném spuštění představovat riziko - v trubkách zůstanou kapsy vody a kondenzace, které jsou dostatečné k umožnění růstu mikroorganismů včetně Legionell.

 

21. Proveďte kompletní dezinfekci systému propláchnutím do všech výstupů, abyste dosáhli

      50ppm volného chloru nebo ekvivalentního biocidu po dobu jedné hodiny a poté odpusťte.

 

22. Před znovuuvedením do provozu nebo otevření budovy opakujte body 14 - 20.

 

8. Kde nejsou biocidy povoleny

 

23. Když je systém vypuštěn, profoukněte systém vzduchem do sucha co nejkomplexněji.

 

Znovuuvedení do provozu

 

24. Propláchněte systém studené vody z každého výstupu.

 

25. Doplňte a ohřejte zásobníky na 60°C a když voda dosáhne dané teploty, otevřete ventily

      a propláchněte všechny výstupy tak, aby jste se vyhnuli riziku opaření. 

 

26. Sledujte teploty a upravte, tam kde je potřeba a poté počkejte 48 hodin. Odeberte vzorky 

      pro rozbor Legionell z výstupu.

 

Opakujte body 18 - 20.

 

Berte na vědomí

Přestože je tento článek spracován na přesnostech materiálů použitých v provozu, je na každém místě doporučen individuální přístup k věci. Poraďte se s odborníkem v oboru. Autor tohoto článku nebere zodpovědnost na sebe při jakékoliv ztrátě či poškození majetku. V důsledku nesprávného postupu mohou vzniknout škody, neobracejte se proto na tuto publikaci.

 

Toto doporučení bylo spravováno experty z ESCMID oboru studující infekci způsobené Legionellou včetně : Dr. Susanne Surman -Lee (Chair) (UK), Dr. Vicki Chalker (UK), Dr. Sebastian Crespi (Spain), Dr. Birgitta de Jong (Sweden), Dr. Jaana Kutsenov (Finland), Dr. John V. Lee (UK),

Dr. Maria Louisa Ricci (Italy), Mr. Wilco van der Lugt (Netherlands), Dr. Jimmy Walker (UK)

 

Pokud ve článku najdete chyby, nebo máte nápady, jak článek vylepšit, napište je na 

susannelee@leegionella.co.uk

Přeložil Bc.Lubor Pospíchal, DEZINFEX s.r.o.

zdroj: https://www.escmid.org/fileadmin/src/media/PDFs/3Research_Projects/ESGLI/COVId_buidling_water_system_guidance_27_3_20_v4_DS_pk.pdf

Chcete poradit ohledně mikrobiologické kvality vodních systému? Kontaktujte firmu DEZINFEX s.r.o.

Zpět do obchodu