Legionella nebo legionela

Legionella nebo legionela?

(Legionella pneumophila)

Legionella se používá jako odborný termín a je to cizí slovo, název, tedy ne úplný, používané i v Česku.

Často se setkáváme že se píše pouze jako legionela, což je také správně.

Legionella/legionela - kde je tedy problém? V e-dezinfekce.cz žadné problémy neděláme ani s psaním slova Legionella.

Pokud píšeme Legionella se dvěma l, je třeba velkého počátečního písmena L. Pokud píšeme legionela s jedním l, jedná se o hovorový výraz, který lze použít i jako psaný, ale píšeme již malé l, tedy běžně užíváme i legionela.

Při marketingovém průzkumu zjišťujeme zda lidé vyhledávají Legionella i legionela.

Pro Lázně, hotely a nemocnice nabízíme také úspory na ohřevu a spotřebě vody až 50% a trvalé hygienické zabezpečení proti bakterii Legionella, v případě zájmu o bližší informace vyplňte prosím kontaktní formulář.

Legionella pneumophila je zákeřná bakterie o které se dozvíte více zde.

Co je to vlastně Legionella Pneumophila, neboli legionela?

Legionella Pneumophilla je nebezpečná bakterie, která se může vyskytovat prakticky v jakékoliv vodě, nejčastěji je legionela při teplotách 25 - 45 °C. Hlavně ve větších objektech, takže můžeme legionelu najít například v bytových domech, nemocnicích, hotelích a dalších objektech. Tam kde voda není déle odpouštěná, hrozí riziko množení legionel, jelikož do objektu vždy nějaká legionela přiteče společně s dodávanou vodou, záleží na odpouštění v objektu, tedy průtocích, dezinfekci vody a teplotách, toto jsou základní otázky při řešení odstranění legionel.

Máte ve svém bytě bakterii legionella Pneumophila? Vyžádejte si protokol od správce, nebo si nechte odebrat vzorek vody na legionelu. Máme akreditaci na odběry nejen pro legionely. Jste osoba pověřená správou budovy? Dělali jste rozbor vody na legionelu? Neriskujte zanedbání péče o uživatele vody v objektu a tím případný trestní postih. Legionela je opravdu nebezpečná. Přenáší se vdechnutím aerosolu kontaminované vody (např. ve sprše, čištění zubů atd.), tak můžete dostat legionelózu.

Bakterie tzv. legionella pneumophila může způsobit nemoc legonelózu pouhým vdechnutím aerosolu kontaminované vody legionelou, například při sprchování, nebo čištění zubů. Legionelóza má příznaky jako zápal plic a často končí smrtí pacienta. Legionela se objevuje i v širém okolí chladících věží, tedy i v ovzduší až do vzdálenosti několika set metrů. Zkrátka legionela je prakticky v každé vodě, ale ráda se množí tam, kde jí k tomu poskytneme podmínky. Legionelóza je smrtelná nemoc a proto věnujte pozornost přítomnosti legionely.

 

Několik evropských zemí založilo Evropská pracovní skupina pro Legionella infekce -EWGLI ke sdílení znalostí a zkušeností o monitorování potenciálních zdrojů Legionella. Za Českou republiku je to RNDr.Vladimír Drašar. EWGLI vydal pokyny ohledně opatření, která mají být přijata k omezení počtu jednotek tvořících kolonie (CFU, čímž označujeme živé bakterie Legionella, které jsou schopny se množit) na litr:

Legionella bakterií CFU / lČinnosti vyžadované (35 vzorků na zařízení je nutné, z toho 20 vodních a 10 tamponů)
1000 nebo méně Systém pod kontrolou.
více než 1000
až 10.000

Při takovém nálezu je třeba projít programem přezkoumání činnosti.
Počet by měl být potvrzen okamžitým převzorkováním. Pokud bude podobný počet opět nalezen, měl by přezkum kontrolních opatření a hodnocení rizik být proveden k identifikaci nápravných opatření.
více než 10.000

Realizovat opatření k nápravě. V systému by měly být okamžitě znovu odebrány vzorky. To by pak mělo být současně s vhodným dávkováním biocidů , jako prevence. Hodnocení rizika a kontrole opatření by měla být pro identifikaci nápravná opatření. (150 + CFU / ml ve zdravotnických zařízeních a domech s pečovatelskou službou vyžaduje okamžitý zásah.)

čerpáno z Wikipedia

 

Firma DEZINFEX má jiný názor než EWGLI, není třeba odebírat tolik výchozích, ani kontrolních vzorků ani ve větších systémech, ale rádi u Vás vzorky odebereme v jakémkoliv počtu a sjednáme okamžité nápravných opatření.

Avšak v nemocničních a ubytovacích zařízeních jsou alarmující výsledky již při malém počtu legionel na litr viz. 252/2004 Sb.

 

ŘEŠENÍ DEZINFEX

Chladící věže

V současné době zaznamenáváme zvýšenou poptávku od zákazníků provozujících chladící věže. Zde bývá značné ohrožení okolního obyvatelstva. Je ve Vašem okolí chladící věž? Vyžádejte si od provozovatele protokol o rozboru chladící vody na legionelu.

Firma DEZINFEX s.r.o. nabízí odběr vzorků, prevenci a odstarnění bakterie Legionella Pneumophilla v okruzích chladící vody, tedy chladící věže a chladící systémy bez legionel.

Kontakt: dezinfex@dezinfex.cz, tel: +420 722 938 722

Teplá voda

Chlordioxid na teplou vodu?-vyvarujte se aby Vám někdo doporučil jedinou firmu, která Vás zbaví problému, nenechte se nachytat ! Neplaťte statisícové částky a poté další nákladné pravidelné servisní úkony. Instalujeme generátory chlordioxidu na přání zákazníka, ale varujeme že chlordioxid může mít špatný vliv na potrubí z PPR a dalších materiálů, umíme dávkovat chlordioxid šetrně, můžete si vybrat z mnoha výrobců, poradíme Vám. Dávkujeme i speciální ochranné přípravky a kombinujeme látky pro maximální úsporu a efektivnost.

DEZINFEX v současnosti nabízí nejvýhodnější systém na teplé vody v rámci programu úspory a dezinfekce, máme spokojené zákazníky bez legionel, zbavíme i Vás legionely navždy od malého domu po velkou nemocnici a bytové domy. Máme také dobré vztahy s mnoha certifikovanými laboratořemi nejen pro legionely. Nejen že s námi nejlevněji, ale navíc ušetříte. S námi nemají legionely šanci.

VÝHODNĚ BEZ LEGIONEL- to vše Vám nabízí DEZINFEX. Nebudete mít legionelu a ještě vyděláte. Vyděláte na úsporách. Program úspory a dezinfekce je čím dál více oblíben u našich přibývajících zákazníků. Dokonce i dávkování provádíme úsporným programem. Náklady na chemii při zabezpečení proti legionelám jsou pouze zlomkem dosažených úspor. Snížíme ohřev a omezíme průtok v distribučních místech. I Vy chcete ušetřit.

 

Více o legionele, její historii a účinné výhodné likvidaci naleznete zde

Zpět do obchodu