Legionela a legionelóza

LegNaionela, Legionella, legionela, legionella, legionelóza, legionářská nemoc, odstranění legionely, dezinfekc

 

foto ebook natočený 500x644

 

TIP: Stáhněte si zdarma ebook o tom jak pečovat o teplou vodu bez bakterie Legionella a s dosažením úspor, přejděte na stránku kde si jej můžete stáhnout zde

 

e vody, Legionella je Legionella a legionela, to je legionella, legionela, odstranit Legionelu, proti legionele, bez legionely, termodezinfekce a legionela bez legionely a Legionelly

Legionella, jak ji odstraním? A co je to vlastně za bakterii?

Ostranění biofilmů a tedy i legionely speciální ochrannou dezinfekcí, dávkování zdarma s garancí a úspory inteligentním dávkovacím zařízením. Veškeré druhy účinných biocidů a potlačení možnosti expozice i v koncových místech, včetně možných zpětných proplachů dezinfekcí.

Odběr vzorků nejen na Legionelu zdarma!!!

Odolnost Legionel a biofilmu vůči chlóru a termodezinfekci

Bakterie Legionella přežívají v biofilmu, i když je stále chlorováno, nebo probíhá termodezinfekce. Jen 10 % šlemovitého biofirmu je v přímém kontaktu s vodou. 90 % Legionel přežívá právě v biofirmu. V tomto biofilmu na styčné ploše s vodou žije mnoho protozonů, na kterých Legionely parazitují. Takový biofilm se může kdykoliv odtrhnout a jako partikel (seskupení buněk) potom plavat ve vodovodní síti. Chcete-li se Legionely zbavit, musí se z vodovodní sítě odstranit biofilm. Odstranit znamená úplně a dokonale vyčistit. Biofilm se tvoří nejen na hladkém povrchu, ale také v písčitých či blátivých usazeninách v trubkových spojích a nádobách a v místech, kde dochází ke změně proudění. Právě v těchto tzv. mrtvých místech se tvoří základ pro tento sediment. Chlór pronikne sice i do biofilmu, ale ne do celého jeho objemu, účinek není však 100 procentní, stejně jako u termodezinfekce. Po krátké době dojde znovu k jejich rozmnožení. Studie ukázaly, že některé nebezpečnější sérotypy Legionel a jejich odolnější jedinci přežijí i 90°C. Je obecně známo, že například v pravoúhlých trubkách se někdy nedostane horká voda do všech míst, protože horká voda je nahoře a chladnější voda dole. Díky platné vyhlášce 252/2004 Sb. pro pitnou vodu a četnosti kontrol se daří stále častěji odhalit problém Legionel, stále však "pokulháváme" za západní Evropou.

Trvalé řešení je jedinou možností

Chlordioxid (oxid chloričitý vyráběný na místě), nebo DUOZON 100L (stabilizovaný chlordioxid), nebo guanidinové přípravky jako například PUROCIL 11 jsou schopny proniknout i hluboko do biofimu a zničit tak všechny Legionely. Pro šetrnost k materiálům vodovodu doporučíme nejvodnější biocid, plně schválen pro pitnou vodu a s maximální účinností proti biofilmům, tedy i Legionelám. Záleží také na konstrukci dávkovacím zařízení a způsobu jeho dávkování, kontaktujte nás.

Chcete ušetřit a předejít množení bakterií Legionela? Dejte na odborníky, provedeme speciální ochrannou dezinfekci. Rádi bychom Vám zde prozradili veškeré naše Know-how, ale tyto stránky sleduje i konkurence. Naše práce je postavena na profesionálním vědeckém přístupu. Díky mnohaletým zkušenostem poskytujeme garance účinnosti proti Legionele, šetrnosti k materiálům "nepraskne Vám žádná trubka" a samozřejmě soulad s platnou legislativou. A hlavně, doporučíme Vám úspory na ohřevu i spotřebě vody. Dávkujeme preventivně, ale i havarijně v případě již kolonizovaného systému.

 

Rádi Vám zašleme nabídku několika variant chemického zabezpečení od jednoduchého zařízení zdarma až po plně automatické řešení. Předpokládáme a vyžadujeme oboustrannou diskrétnost.

Nabídneme Vám několik variant s garancemi dodržování vyhlášky 252/2004 Sb.Vyplňte zde kontaktní údaje a rádi Vám zašleme přehled.

 

Vedle teplé vody se zabýváme například hydromasážními vanami, kde dosahujeme také plného souladu vody s platnou legislativou.

Co je tedy vlastně Legionela?

 Legionela ( Legionella pneumophila, Legionella pneumohilis)

Legionella je aerobní bakterie. Má více než 40 různých druhů, s více než 60 séroskupin. Onemocnění způsobené bakterií Legionella byla spojena s bakterií Legionella pneumophila séroskupiny první. Infekce je způsobena tím, že pacient inhaluje bakt. Legionella ve znečištěné vodě (kapky), nebo znečištěných zdrojích vody, když bakterie vstoupí do plic.

Existují dvě formy onemocnění:
a) Legionářská onemocnění: Pokud infekce není léčena, je úmrtnost až 80%, zatímco při léčbě nemoci je úmrtnost 20%.
b) Pontiaická horečka: chřipkové infekce vyžadující hospitalizaci

Bakterie Legionella doputuje většinou z pitné vody (voda, protože není sterilizována)
Kde najdu legionelu? Kde žije, při jakých podmínkách a co je její živnou půdou?

optimální podmínky pro rozvoj bakterií Legionella jsou:
teplota vody mezi 20 až 50 ° C a hodnota pH mezi 5,0 a 8,5. Optimální rozvoj legionelly při teplotě vody mezi 35 ° C a 45 ° C v biofilmu v systému zásobování vodou. Legionella žije a množí se např. v amébách. Kde jsou jiné živé organismy v biofilmu, které poskytují důležité prostředí pro rozvoj legionely. Přítomnost živin, jako jsou vápník, fosfor, hořčík (vodního kamene), železo, zinek (žíraviny) a organické látky. Toto jsou podmínky pro bakterii legionela.

Kdo je vystaven infekci bakterií Legionella?

bakterii Legionella pneumophilla jsou vystaveni všichni, ale do vysoce rizikových skupin patří:

- cestující
- sportovci
- lidi ve stresu
- starší
- lidé, kteří konzumují cigarety a alkohol
- osoby s dýchacími problémy (bronchitida, astma ..)
- Lidé s oslabeným imunitním systémem (HIV, rakovina, chronické nemoci ..)

Právě u těchto lidí je vyšší pravděpodobnost onemocnění legionářskou nemocí při styku s legionelou.Jak se chránit před bakterií Legionella?

Prevence je řešení .... Chraňte sebe i ostatní, můžeme kvalitně a vážně řešit problém a zabránit velkému zamoření legionelou. Při plánování, realizaci, provozu a servisu řídicích systémů pitné vody, zejména v areálu s velkým počtem uživatelů (hotely, motely, byty, nemocnice ...), můžeme snížit možnost výskytu legionely.
instalací systému pro zpracování a úpravu vody ve svých zařízeních. Trvalé zabezpečnení proti bakterii Legionella

Máte ve svém bytě, ve vodovodu legionelu?

Vyžádejte si protokol na legionelu od správce, nebo si nechte odebrat vzorek vody na legionelu. Máme akreditaci na odběry nejen pro legionely. Jste osoba pověřená správou budovy? Dělali jste rozbor vody na legionelu? Neriskujte zanedbání péče o uživatele vody v objektu a tím případný trestní postih. Legionela je opravdu nebezpečná. Přenáší se vdechnutím aerosolu kontaminované vody (např. ve sprše, čištění zubů atd.), tak můžete dostat legionelózu.

Chcete udělat pro ochranu proti legionele maximum?

 

PODÍLEJTE SE S NÁMI NA OCHRANĚ KLIMATU NEPŘEHŘÍVÁNÍM VODY (tzv.termodezinfekce) DÁVKUJTE S NÁMI NEJŠETRNĚJŠÍ BIOCIDY PROTI LEGIONELÁM !

Trvalé hygienické zabezpečení systému výroby a distribuce teplé vody proti bakterii legionela dávkováním biocidů doporučujeme pro velké, ale i malé systémy vnitřních vodovodů, ušetříte při plném dodržování platné vyhlášky 252/2004 Sb.

Naše biocidy jsou schválené pro pitnou vodu a vhodné tedy i pro vodu teplou vyráběnou právě z vody pitné a nejúčinnější proti bakterii Legionella.

Chlordioxid na teplou vodu proti bakterii Legionella?- vyvarujte se aby Vám někdo doporučil jedinou firmu, která Vás zbaví problému, nenechte se nachytat ! Neplaťte statisícové částky a poté další nákladné pravidelné servisní úkony. Instalujeme generátory chlordioxidu na přání zákazníka, ale varujeme že chlordioxid může mít špatný vliv na potrubí z PPR a dalších materiálů, právě proto umíme dávkovat i chlordioxid šetrně, doplníme Váš generátor o řídící systém a dávkování střídací šetrnné dezinfekce. Právě tak odstraníte účinně i legionelu. Můžete si vybrat z mnoha výrobců, poradíme Vám. Dávkujeme i speciální ochranné přípravky a kombinujeme látky pro maximální úsporu a efektivnost, tedy oxidační i neoxidační na bázi guanidinů.

Náš přístup je komplexní - jen dávkování proti legionele nestačí !

 

CHLORDIOXID(CLO2), PHMB (PUROCIL 11), DUOZON, SANOSIL Super 25 Ag, Elektrolyt, Ozon, UV lampy, Nepitné vody i např. biocidem GUAA atd.

Používáme schválené, účinné biocidy a dávkujeme šetrně!

Vývoj technologií a postupů. S úspory.


Co se týče teplé vody ze zkušeností lze doložit, že legionelou kolonizované jsou zejména nové nebo rekonstruované systémy přípravy a distribuce PWH (teplá voda-Potable Water Hot) ale zejména starší zanedbávané systémy. Jednotlivé druhy materiálů, používaných k výrobě potrubních rozvodů, však nemají stejné vlastnosti ve vztahu k bakteriím legionela, které se ve vodě - ať již teplé nebo studené - mohou vyskytnout. U PWH pak ještě přichází další skutečnost - je zde technologie ohřevu.

program DEZINFEX spočívá v komplexním přístupu, který se skládá z důkladného monitoringu, poté dávkování ochranného biocidu, stabilizace teploty ohřevu a teplotní vyvážení celého systému, seřízení průtoků, toto řešení má nespočetně mnoho výhod:

SAMOZŘEJMOSTÍ JE OCHRANA POTRUBÍ a KOMFORT PRO KONEČNÉ UŽIVATELE

Dostatek teplé vody, požadovaná teplota do 15ti vteřin i na nejvzdálenějším místě, hygienická nezávadnost vody.

Spokojenost provozovatele - prodloužení životnosti systému, snížení provozních nákladů na ohřev (až o 50%), hygienická nezávadnost vody dle platné vyhlášky. Zlepšení organoleptických vlastností (snížení zákalu).

Jsme specializovaná firma, o rozsahu naší činnosti rozhoduje náš zákazník.

Nejen v teplé vodě, ale například v chladících věžích je velké riziko kontaminace širého okolí legionelou. I tam Vám pomůže systém DEZINFEX šetrným dávkováním dezinfekcí, která prodlouží životnost systému a přinese další výhody. Dezinfekce pitné vody se stává standartem. K dezinfekci pitné vody zpravidla doporučujeme Sanosil Super 25 Ag, ale dáváme zákazníkovi vybrat.

 

DEZINFEX v současnosti nabízí nejvýhodnější systém v rámci programu úspory a dezinfekce, máme spokojené zákazníky bez legionel, zbavíme i Vás legionely navždy od malého domu po velkou nemocnici. Jsme obchodními partnery s certifikovanými laboratořemi. Nejen že s námi nejlevněji, ale navíc ušetříte. S námi nemají legionely šanci.

Pokud máte již neúčinné, nebo nešetrné dávkování, odečteme hodnotu od modernějšího zařízení s garancí od nás.

NEJLEVNĚJŠÍ DÁVKOVACÍ STANICE A NEJLEVNĚJŠÍ PROVOZ - GARANCE ODSTRANĚNÍ LEGIONEL

 

VÝHODNĚ BEZ LEGIONEL - Nebudete mít legionelu a ještě vyděláte. Vyděláte na úsporách. Program úspory a dezinfekce je čím dál více oblíben u našich přibývajících zákazníků. Dokonce i dávkování provádíme úsporným programem. Náklady na chemii při zabezpečení proti legionelám jsou pouze zlomkem dosažených úspor. Snížíte ohřev a omezíte průtok v distribučních místech.

Více zde

nebo

Vyplňte zde kontaktní údaje a rádi Vám zašleme přehled.

Doporučujeme pro koncová distribuční místa používat proti legionele také samočistící sprchové hadice FlexClean a sprchové hlavice Bubble-RAIN, které tvoří méně aerosolu

 

 

Zpět do obchodu